XXXIII LAT NA RYNKU POLSKIM

LIDER W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

AB CONNECT SP. Z.O.O.

Copyrights 2023 Bargieł Cezary

AB CONNECT

Jak zabezpieczyć własność przed intruzem.

Aby utrudnić intruzom włamanie do mieszkania lub domu, trzeba zastosować szereg zabezpieczeń, które się uzupełniają i uniemożliwiają sforsowanie drzwi i okien. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest kompleksowy system elektronicznej  mienia i życia.

Włamywacze najczęściej dostają się do wnętrza domów przez okna, drzwi i bramy garażowe. Są to najsłabsze konstrukcyjnie punkty każdego budynku, które łatwo sforsować za pomocą odpowiednich narzędzi. Doświadczeni złodzieje potrafią wykonać włamanie do domu lub mieszkania wyposażonego w pojedyncze punkty zabezpieczające, np. drzwi antywłamaniowe. Z tego względu najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kompleksowego elektronicznego systemu alarmowego składającego się z kilku współpracujących ze sobą elementów: monitoringu, alarmu domowego, drzwi antywłamaniowych oraz zabezpieczenia okien.

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

System sygnalizacji włamania, czyli potocznie system alarmowy to instalacja służąca do wykrywania prób włamania lub pojawienia się intruza w nadzorowanym obiekcie.

Mogą także reagować na inne niebezpieczne zdarzenia takie jak pożar, zalanie lub wyciek gazu.

W przypadku zagrożenia system uruchomia sygnalizację  akustyczną, a również dokonuje przesłania sygnałów radiowych do właściciela lub grupy ochrony zewnętrznej.

AB CONNECT

Typy instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.

System przewodowy.

System bezprzewodowy.

System hybrydowy.

Przewodowy system sygnalizacji włamania.

Centrala alarmowa oraz jej moduły rozszerzające są połączone z urządzeniami alarmowymi takimi jak czujniki ruchu, czujniki otwarcia drzwi i okien sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne , urządzenia sterowania automatyką budynkową ze sobą za pomocą kabli niskoprądowych , które przesyłają informacje między nimi.

System alarmowy bezprzewodowy składa się z centrali alarmowej wyposażonej w moduł komunikacji z elementami bezprzewodowymi takimi jak czujki podczerwieni, podczerwieni/mikrofalowe, otwarcia drzwi wejściowych, pożarowe itp. Czujniki bezprzewodowe łączą się z modułem komunikacyjnym radiowo o odpowiedniej częstotliwości zabezpieczonej przed próbami ingerencji przez osoby niepowołane. Zasilane są z baterii lub akumulatorów. Stan ich naładowania jest sygnalizowany w systemie komunikatem technicznym. Zasięg urządzeń jest uzależniony od lokalizacji ( grubość murów, przeszkód  konstrukcyjnych ).

Bezprzewodowy system sygnalizacji włamania i napadu.

Hybrydowy system sygnalizacji włąmania i napadu.

Centrala alarmowa z wejściami analogowymi posiada również moduł do komunikacji bezprzewodowej z aktywnymi urządzeniami peryferyjnymi – czujnikami. W zależności od potrzeb można podłączać do centrali czujniki przewodowe jak i bezprzewodowe radiowe oraz manipulatory. Układ jest uniwersalny. Centrala hybrydowa posiada wszelkie funkcje co system przewodowy.

Ochrona wewnętrzna i obwodowa systemu sygnalizacji włamania.

Zabezpieczenie obiektu będzie tym skuteczniejsze im szybsze będzie zidentyfikowanie zagrożenia, jakim jest wtargnięcie intruza. Dzieląc chronioną przestrzeń na obszary i dobierając odpowiednie urządzenia, zapewniamy bezpieczeństwo już od samej granicy naszej posesji. Stosując odpowiednie elementy do pracy na zewnątrz takie jak bariery podczerwieni, czujki podczerwieni czy też mikrofalowe zwiększamy w znaczny sposób zabezpieczenie obiektu. Urządzenie te są odpowiednio skonstruowane technologicznie eliminując fałszywe alarmy.

System sygnalizacji włamania stanowi trwały element budynku. Chcąc minimalizować koszty montażowe  należy wykonać jego projekt na etapie planowania budowy nieruchomości. Powinny to wykonać kompetentne osoby mające doświadczenie zawodowe w tejże dziedzinie. Ułożenie instalacji  najlepiej realizować po zabudowie kabli elektrycznych przed tynkowaniem pomieszczeń.

Urządzenia tworzące system sygnalizacji włamania.

Główna płyta centrali alarmowej

Serca systemu czyli centrale analogowe posiadają odpowiednią ilość wejść. Jest ona dobierana przez instalatora na etapie projektu.

Płyty główne mogą posiadać od 4 do 16 osobnych wejść do podłączenia urządzeń – czujek. Chcąc zwiększyć pojemność systemu należy dobudować dedykowane moduły rozszerzń.

Transformator zasilający "TRAFO"

Podstawowym zasilaniem centrali alarmowej jest prąd zmienny podawany z transformatora obniżającego napięcie 230 V na porządane dla danej płyty, zazwyczaj  18 V AC. W zależności od sumarycznego prądu pobieranego przez system sygnalizacji włamania ów transformator musi posiadać odpowiednią moc aby być wydajnym dla obsługi systemu a także dać odpowiednią prąd dla ładowania akumulatora. Dobór transformatora mocy dokonuje instalator.

Obudowa płyty głównej centrali alarmowej i modułów rozszerzeń.

Obudowy zazwyczaj wykonane z metalu służą do zabudowania w nich płyty głównej centrali alarmowej, modułów rozszerzeń oraz innych urządzeń wykonawczo sterowniczych pracujących w systemie sygnalizacji włamania.

 

 

Skrzynki posiadają odpowiednie wymiary w zależności od ilości zastosowanych elementów elektroniki. Oprócz tych elementów rozdzielki posiadają miejsce dla instalacji transformatora a także do zabudowania akumulatora o odpowiedniej pojemności wyliczana przez instalatora. Drzwi zabezpieczone są wyłącznikiem sabotażowym.

Elementy peryferyjne.

Wszelkie elementy systemu alarmowego pracujące w obrębie centrali alarmowej podłączonych za pomocą kabli lub radiowo są elementami preyferyjnymi. Dobiera je indywidualnie w zależności od potrzeb instalator. Czujki włamaniowe są podstawowymi elementami reagującymi na zmianę stanu określając tym samym kryterium alarmu. Zaliczamy do nich: czujki podczerwieni ( PCP), czujki mikrofalowe, czujki mikrofalowo/podczerwieni, kontaktrony zabezpieczające otwory okienne i drzwiowe, wstrząsowe, inercyjne, sejsmiczne, przyciski napadowe, czujniki ostatniego banknotu, pożarowe dodykowane do central włamaniowych.

Klawiatura alfanumeryczna LCD.

System alarmowy załączamy za pomocą dedykowanych do danego systemu klawiaturami alfanumerycznymi, manipulatorami globalnymi lub strefowymi. Produkowane są również manipulatory z wyświetlaczem dotykowym zwiększającym komfort obsługi systemu.

System alarmowy możemy załączać za pomocą dedykowanych kart dostępu w zależności od stopnia zabezpieczenia obiektu.  Produkowane są również elementy do pracy na zewnątrz strefy chronionej.

Sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne.

Sygnalizatory akustyczno optyczne są podstawowym elementem sygnalizującym fakt naruszenia strefy dozorowej systmu sygnalizacji włamania. Dopuszczlna głośność akustyczna to 110 db. Wygląd zewnętrzny tych elementów dobiera się indywidualnie do podłoża posesji, kolorystyki podłoża. W zależności od typu zastosowanej instalacji istnieje możliwość instalacji sygnalizatorów sterowanych za pomocą fal radiowych. Sygnalizator ten jest zasilany z baterii akumulatorów których stan jest sygnalizowany w systemie alarmowym.

Przewody teletechniczne niskonapięciowe.

W celu zabudowania instalacji do systemu sygnalizacji włamania należy wykorzystać przewody niskonapięciowe typu YTDY lub YTKSY wielożyłowe, pojedyńcze lub dla zwiększenia odporności na zakłócenia wieloparowe. Zalecani producenci przewodów to Technokabel, Bitner lub Onninen. Ilość żył dobierana jest indywidualnie w zależności od potrzeby.

Ethernetowy moduł komunikacyjny TCP/IP

Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus to wysokiej jakości urządzenie, które oferuje możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet w centralach alarmowych z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Umożliwia on prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central. W połączeniu z centralami INTEGRA oferuje funkcjonalność zdalnego sterowania systemu przez INTERNET za pomocą komputera, tabletu czy smartfona z wykorzystaniem na przykład aplikacji Integra Control.

Strefy dozorowe w systemie sygnalizacji włamania.

Dostosuj pracę systemu alarmowego do swoich potrzeb. Dzięki możliwości wydzielenia tzw. stref możesz włączyć czuwanie tylko tam, gdzie tego akurat potrzebujesz. Strefy mogą czuwać niezależnie od siebie, dzięki czemu nadzorowane mogą być np. tylko wskazane pomieszczenia lub granica budynku, gdy osoby przebywają wewnątrz.

ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA DO MONTAŻU

Czujniki systemu sygnalizacji włamania.

Sygnalizatory systemu sygnalizacji włamania.

Aplikacja Integra Control do sterowania systemem sygnalizacji włamania i automatyką budynkową

AB CONNECT

PRZEJDŹ DO INNYCH DZIAŁÓW

System sygnalizacji pożaru i oddymiania.

System sygnalizacji włamania i napadu.

Instalacje teletechniczne i IT.

System telewizji dozorowej IP.

Automatyka budynkowa.

AB Connect sp. z o.o.41-200 Sosnowiec
ul. Stefana Żeromskiego 5

Prezes Zarządu Pani mgr.Agnieszka Bargieł

e-mail: agnieszka.bargiel@abconnect.pl

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa

AB CONNECT

Google maps :